Занимања (презент + акузатив)

Ко шта ради?

Обновите презент, акузатив и подсетите се назива занимања на српском.

Хајде да се играмо!

Трк на https://quizwhizzer.com/play. Унесите код који видите ниже и игра може да почне :).


Пишите целу реченицу. На ћирилици или латиници - свеједно :)!

#А1 #српскијезиккаострани #граматика #акузатив #презент #лексика #занимања
31 views0 comments

Recent Posts

See All