Изглед и карактер

Основна лексика везана за спољашњи изглед и особине човека.

Наравно, ништа без акузатива ;)...

Проверите своје знање на забавнији начин!

Попуните празнине (и евентуалне рупе у знању :))...

Срећно!

Имате тридесет минута и преко сто празних поља!

#А1 #вежбаоница #првагодина #акузатив #граматика #hotpotatoes

35 views0 comments

Recent Posts

See All