top of page

Уџбеник српског језика за ниво Б1/ Б2

Updated: Nov 14, 2019

Почетак нове школске године засигурно ће обележити нов уџбеник српског језика Српски језик B1/ B2. Аутор уџбеника је др Росица Стефчева. Уџбеник могу користити сви они који поседују основна знања из српског језика. Може се наћи у књижари Софијског универзитета.

Они који су далеко могу купити електронско издање уџбеника на адреси: https://unipress.bg/srpski-jezik-b1-b2?search=%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%20je%D0%B7%D0%B8%D0%BA.
Из предговора:

Учебникът по сръбски език (ниво B1 / B2) e насочен към овладяване на езикови знания и комуникативни умения, съобразени с изискванията за чуждоезиковото обучение на Общоевропейската езикова рамка. В концепцията на учебника са застъпени и актуалните южнославянски дидактични модели, отчитащи тясното взаимодействие между граматичните и лексикалните компетенции в преподаването на славянски езици.
Водещ при структурирането на учебното съдържание е комуникативният подход, чиято цел е придобиването на комуникативни компетенции в следните речеви дейности: читање и разумевање,говорне вежбе, писање и превод. Систематично представеният граматичен материал е база за добър контрол над граматичните знания и речевата продукция. Учебното съдържание залага фундамента на ширка скàла от знания и изразни възможности, съответстващи на праговата и добрата езикова компетентност за нива В1 / В2, а добре балансираният функционално-комуникативен подход стимулира креативното мислене и речевата продукция на обучаваните и задълбочава знанията им за културно-историческите реалии на изучаваното езиково пространство.377 views0 comments
bottom of page