Стихотворение за цветето

Updated: Nov 14, 2019

Едно мъничко цвете

още не проговорило,

а вече знае тайните на слънцето

и всичко, що земята крие.


Едно мъничко цвете

още не проходило,

а вече може само да се храни

със светлина, въздух и вода.


Едно мъничко цвете

не може да чете и пише,

но знае що е живот, що е свят

и мирише, мирише.


Бранко Милкович

Превод: Полина Фичева, Цветомира Младенова, 2011. г.


Песма о цвету


Један малени цвет

још ни проговорио није

а већ је знао све тајне сунца

и све што земља крије.


Један малени цвет

још није ни проходао

а већ је умео сам да се храни

светлошћу, ваздухом и водом.


Један малени цвет

не зна да чита и пише

ал’ зна шта је живот, шта је свет

и мирише, мирише.


Бранко Миљковић

50 views0 comments